ساخت بی برنامه
sample-lovely-letters
تفکر
,

تفکر در زندگی انسان چه نقشی دارد؟

انسان از وقتی که توانست حساب و کتاب و قانون را بنویسد در واقع توانست قدرت خود را تثبیت کند . توانست در مورد ترس ها ،آرزوها و رویاهایش بنویسد .
ساخت بی برنامه

ساخت بی برنامه | داستان کوتاه جوانی

ساخت بی برنامه ساخت بی برنامه | اصلا دوست ندارم بشینم و عمقی فکر کنم یه روز جوان بودم اینکارا کردم نتیجه اش را دیدم . واسه من جالب نبود . مقداری که در عمق زندگی فرو رفتم دیدم که ماها همیشه تلاش می کردیم پدر مادرمون از هم فاصله بگیرند، اینقدر…