باوجود هیجان چگونه خود را کنترل کنیم

چگونه هیجان را کنترل کنیم ؟ با وجود هیجان چگونه خود را کنترل کنیم این فیلم بخشی از کلیپ انگیزشی موجود می باشد و از زبان دارن هاردی چگونه هیجان را کنترل کنیم به همراه زیر نویس تقدیم شما می گردد شاید این مطالب رو هم در حوزه …

اشتیاق در زندگی و کار چگونه می تواند زندگی و کار شما را تغییر دهد؟

اشتیاق در زندگی و کار ، هیچ فکر کردید که هرم موفقیت چیست و برای رسیدن به موفقیت به چه ویژگی ها و شاخص های نیاز دارید . این فیلم بخشی از کلیپ انگیزشی موجود می باشد و از زبان دارن هاردی به همراه زیر نویس تقدیم شما می گردد اشتیاق چگونه می تواند زندگی …

حقیقت واقعی در مورد کار سخت

حقیقت واقعی در مورد کار سخت   این فیلم بخشی از کلیپ انگیزشی موجود می باشد و از زبان دارن هاردی به همراه زیر نویس تقدیم شما می گردد . هیچ فکر کردید که اهرام موفقیت چیست ؟ امروز می خوام در پیام امروز در مورد انجام کار سخت با شما صحبت کنم .     هی…

عناصر سازنده هرم موفقیت -“جان وودن”قسمت دوم

این فیلم بخشی از کلیپ انگیزشی موجود می باشد و از زبان دارن هاردی به همراه زیر نویس تقدیم شما میگردد عناصر سازنده هرم موفقیت -"جان وودن" قسمت دوم هیچ فکر کردید که اهرام موفقیت چیست ؟ امروز می خوام در پیام امروز در مورد عناصر سازنده هرم موفقیت -…

عناصر سازنده هرم موفقیت -“جان وودن” قسمت اول

عناصر سازنده هرم موفقیت | عنصر هدف این فیلم بخشی از کلیپ انگیزشی موجود می باشد و از زبان دارن هاردی به همراه زیر نویس تقدیم شما می گردد . عناصر سازنده هرم موفقیت "جان وودن"-قسمت اول هیچ فکر کردید که اهرام موفقیت چیست ؟ امروز می خوام در پیام…

بهترین روش مدیریت زندگی با باب پراکتور

بهترین روش مدیریت زندگی با باب پراکتور این فیلم بخشی از کلیپ انگیزشی موجود می باشد و از زبان باب پراکتور به همراه زیر نویس تقدیم شما می گردد . هیچ فکر کردید بهترین روش مدیریت زنگی چیست ؟ امروز می خوام در پیام امروز در مورد بهترین روش مدیریت زن…
باب پراکتور

درک قانون جذب با روش باب پراکتور

درک قانون جذب با روش باب پراکتور کلیپ انگیزشی درک قانون جذب با روش باب پراکتور این فیلم بخشی از کلیپ انگیزشی موجود می باشد و از زبان باب پراکتور به همراه زیر نویس فارسی تقدیم شما می گردد . هیچ فکر کردید درک قانون جذب چیست ؟ امروز می خوام در پیا…

هنر ساختن انحصار وارن بافت

  هنر ساختن انحصار وارن بافت هنر ساختن انحصار وارن بافت هنر ساختن انحصار این فیلم بخشی از کلیپ انگیزشی موجود می باشد و از زبان وارن بافت به همراه زیر نویس تقدیم شما می گردد . هیچ فکر کردید بهترین روش ساختن انحصار چطور صورت می گیره ؟ امر…

مهم نبودن فکر دیگران وارن بافت

مهم نبودن فکر دیگران وارن بافت مهم نبودن فکر دیگران وارن بافت مهم نبودن فکر دیگران وارن بافت این فیلم بخشی از کلیپ انگیزشی موجود می باشد و از زبان وارن بافت به همراه زیر نویس تقدیم شما می گردد . هیچ فکر کردید بهترین روش برای مقابله با تفکر دیگرا…