بایگانی برچسب برای: قصه کودکانه

جذب عشق از راه دور

جذب عشق از راه دور به همراه نکات طلایی

جذب عشق از راه دور از جمله بحث های داغ این روز ها در شبکه های مجازی است که بسیاری برای این مسئله یعنی جذب عشق از راه دور هزینه های کلانی می کنند ، به تبلیغات بی اساس گوش می کنند و هزاران مسئله دیگری که گاهی جای تعجب است که با وجود عصر ارتباط…
آنتونن آرتو

مروری بر زندگینامه آنتونن آرتو ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه آنتونن آرتو : تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه آنتونن آرتو ( antoine artaud ): در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جه…
گیوم آپولینر

مروری بر زندگینامه گیوم آپولینر ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه گیوم آپولینر  | صد نویسنده برتر جهان | تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم ز…
لوئیس کارول

مروری بر زندگینامه لوئیس کارول ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه لوئیس کارول تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است. در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است . زندگینامه لوئیس کارول  که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده…
فرانسس برنت

مروری بر زندگینامه فرانسیس برنت ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه فرانسیس برنت تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه فرانسیس برنت در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . …
پاول آدام

مروری بر زندگینامه پاول آدام ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه پاول آدام تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه پاول آدام در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطال…
توماس آتوی

مروری بر زندگینامه توماس آتوی ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه توماس آتوی تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه توماس آتوی در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطا…
متیو آرنولد

مروری بر زندگینامه متیو آرنولد ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه متیو آرنولد تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . زندگینامه متیو آرنولد :…
لویی آراگون

مروری بر زندگینامه لویی آراگون ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

لویی آراگون تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . زندگینامه لویی آراگون : مطالعه ی…