نوشته‌ها

آلکساندر آستروفسکی

مروری بر زندگینامه آلکساندر آستروفسکی ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

آلکساندر آستروفسکی تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . آلکساندر آستروفسکی : مطال…