نوشته‌ها

بهترین روش مدیریت زندگی با باب پراکتور

بهترین روش مدیریت زندگی با باب پراکتور این فیلم بخشی از کلیپ انگیزشی موجود می باشد و از زبان باب پراکتور به همراه زیر نویس تقدیم شما می گردد . هیچ فکر کردید بهترین روش مدیریت زنگی چیست ؟ امروز می خوام در پیام امروز در مورد بهترین روش مدیریت زن…

هنر ساختن انحصار وارن بافت

  هنر ساختن انحصار وارن بافت هنر ساختن انحصار وارن بافت هنر ساختن انحصار این فیلم بخشی از کلیپ انگیزشی موجود می باشد و از زبان وارن بافت به همراه زیر نویس تقدیم شما می گردد . هیچ فکر کردید بهترین روش ساختن انحصار چطور صورت می گیره ؟ امر…

مهم نبودن فکر دیگران وارن بافت

مهم نبودن فکر دیگران وارن بافت مهم نبودن فکر دیگران وارن بافت مهم نبودن فکر دیگران وارن بافت این فیلم بخشی از کلیپ انگیزشی موجود می باشد و از زبان وارن بافت به همراه زیر نویس تقدیم شما می گردد . هیچ فکر کردید بهترین روش برای مقابله با تفکر دیگرا…