نوشته‌ها

استاد تیموری

از من بپرس چهارم | به همراه پاسخ سوالات

چکیده مطلب سوال عبداللهی بورس،کار سایت و فروش شبکه ای اگر همه بروند انجام دهند و ماهم برویم همان کار را بکنیم اینکه اشباع می شود و مثال نیسان آبی می شود که شما در همایش زدید. مهم خلاق بدنه که فرمودید یا کار جدیدی هم هست؟ از من بپرس چهارم ا…