نوشته‌ها

تنظیم هدف

تنظیم هدف برای یک مدیر موفق چگونه است ؟

عده کمی اندیشه های مبهم در مورد تنظیم هدف و دست یابی به آن دارند.علاوه بر این، تعداد کمی از این افراد دارای هدف مشخص هستند و در زمینه مسیر اهداف خود آگاهی دارند و می دانند چطور باید به این اهداف برسند.
هدف گذاری در زندگی

هدف گذاری در زندگی و آموزش آن

آموزش هدف گذاری در زندگی را در این مقاله به بهترین روش ها بخوانید. بیشتر مردم در زندگی خود رویا و اهدافی دارند. که می خواهند به آن ها برسند.
حرکت به سمت موفقیت

موفقیت و فرمول ساده رسیدن با چند نکته طلایی

حرکت به سمت موفقیت  یعنی همیشه هنگام حرکت , بدترین نتیجه ها را هم در نظر بگیرید و برای آن تدبیری حاضر کنید تا در صورت وقوع آن , غافلگیر و دستپاچه نشوید ..
اصول موفقیت

اصول موفقیت

موفقیت و رسیدن به آن , اصول و قواعدی دارد که اگر می خواهید به مقصد برسید , باید مانند یک خلبان حرفه ای آنها را به کار گیریدو برای رسیدن به مقصد از آنها استفاده کنید ...
افراد موفق

افراد موفق و نظم

افراد موفق و مشهور دنیا بطور صددرصد نظم و انضباط را بدین صورت که نظم تعریف شده و در موردش سخن ها گفته ...
موفقیت با نویسندگی

موفقیت با نویسندگی

شاید در نگاه اول ، نویسندگی یک مهارت و یا حرفه ای کاملا دلی و برای آرامش و تسکین روح آدمی باشد. اما می دانید که یکی از ثمرات آرامش روحی می تواند ، کاملا محصولی اجتماعی باشد .....
رسیدن به موفقیت و تاثیر ذهن

رسیدن به موفقیت و تاثیر نقشه ذهن

رسیدن به موفقیت چگونه است؟ راز موفقیت در چیست؟  کسب ثروت چطور امکان پذیر است؟ همه این ها مستلزم داشتن یک نقشه ذهنی و انگیزشی است ....