بایگانی برچسب برای: نامه عاشقانه

قانون جذب خرید ماشین به همراه نکات طلایی

قانون جذب خرید ماشین | امروز می خواهیم مسئله قانون جذب برای خرید ماشین را از زیر مجموعه های قانون جذب   را برای شما تشریح کنیم. قانون جذب خرید ماشین این روزها کم نیستند افرادی که عشق ماشین دارند و می خواهند که ماشین دلخواهشان را بخرند و از سوی د…
جذب عشق از راه دور

جذب عشق از راه دور به همراه نکات طلایی

جذب عشق از راه دور از جمله بحث های داغ این روز ها در شبکه های مجازی است که بسیاری برای این مسئله یعنی جذب عشق از راه دور هزینه های کلانی می کنند ، به تبلیغات بی اساس گوش می کنند و هزاران مسئله دیگری که گاهی جای تعجب است که با وجود عصر ارتباط…
آرتور رمبو

مروری بر زندگینامه ژان نیکولار آرتور رمبو ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه ژان نیکولار آرتور رمبو ، مشهور به آرتور رمبو ، شاعر و نویسنده ی به نام فرانسوی به تاریخ 20 اکتبر 1854 در شارل ویل فرانسه دیده به جهان گشود . او بنیان گذار شعر مدرن در فرانسه می باشد. آرتور رمبو دومین پسر کاپیتان رمبو در شارل ویل در …
گراهام گرین

مروری بر زندگینامه گراهام گرین ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه گراهام گرین تاریخ نویسندگی، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه گراهام گرین در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند …
ارنست همینگوی
جک لندن

مروری بر زندگینامه جک لندن ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه جک لندن تاریخ نویسندگی، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه جک لندن در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطالعه ی تاریخ ز…
جاناتان سویفت

مروری بر زندگینامه جاناتان سویفت ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه جاناتان سویفت تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه جاناتان سویفت در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مط…
هومر

مروری بر زندگینامه هومر ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه هومر تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه هومر در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطالعه ی تاریخ زندگانی …
هریت بیچر استو

مروری بر زندگینامه هریت بیچر استو ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه هریت بیچر استو تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه هریت بیچر استو در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده ا…
فرانسس برنت

مروری بر زندگینامه فرانسیس برنت ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه فرانسیس برنت تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه فرانسیس برنت در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . …