نوشته‌ها

آرتور رمبو

مروری بر زندگینامه ژان نیکولار آرتور رمبو ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه ژان نیکولار آرتور رمبو ، مشهور به آرتور رمبو ، شاعر و نویسنده ی به نام فرانسوی به تاریخ 20 اکتبر 1854 در شارل ویل فرانسه دیده به جهان گشود . او بنیان گذار شعر مدرن در فرانسه می باشد. آرتور رمبو دومین پسر کاپیتان رمبو در شارل ویل در …
گراهام گرین

مروری بر زندگینامه گراهام گرین ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه گراهام گرین تاریخ نویسندگی، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه گراهام گرین در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند …
ارنست همینگوی
جک لندن

مروری بر زندگینامه جک لندن ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه جک لندن تاریخ نویسندگی، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه جک لندن در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطالعه ی تاریخ ز…
جاناتان سویفت

مروری بر زندگینامه جاناتان سویفت ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه جاناتان سویفت تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه جاناتان سویفت در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مط…
هومر

مروری بر زندگینامه هومر ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه هومر تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه هومر در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطالعه ی تاریخ زندگانی …
هریت بیچر استو

مروری بر زندگینامه هریت بیچر استو ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه هریت بیچر استو تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه هریت بیچر استو در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده ا…
فرانسس برنت

مروری بر زندگینامه فرانسیس برنت ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه فرانسیس برنت تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه فرانسیس برنت در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . …
پاول آدام

مروری بر زندگینامه پاول آدام ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه پاول آدام تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه پاول آدام در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطال…
توماس آتوی

مروری بر زندگینامه توماس آتوی ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه توماس آتوی تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه توماس آتوی در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطا…