بایگانی برچسب برای: نامه نگاری اداری

نامه اداری

نامه نگاری اداری از صفر تا صد – نمونه نامه – تضمینی

نامه نگاری یقینا تاثیرگذار ترین شیوه ی ارتباطی در جهان امروز است. امروزه شاید کمتر کسی از ارزش های نامه نگاری با خبر باشد ، اما آن هایی که با نامه سر و کار دارند می دانند
جاناتان سویفت

مروری بر زندگینامه جاناتان سویفت ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه جاناتان سویفت تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه جاناتان سویفت در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مط…
هربرت ولز

مروری بر زندگینامه هربرت جورج ولز ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه هربرت ولز تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه هربرت ولز در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطالعه ی تا…