نوشته‌ها

والتر اسکات

مروری بر زندگینامه سر والتر اسکات ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه سر والتر اسکات تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطالعه ی تاریخ زندگانی آن…
ویلیام گلدینگ

مروری بر زندگینامه ویلیام گلدینگ ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه ویلیام گلدینگ تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه ویلیام گلدینگ در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مط…
جیمز مالاهان کین
گراهام گرین

مروری بر زندگینامه گراهام گرین ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه گراهام گرین تاریخ نویسندگی، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه گراهام گرین در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند …