سرفصل های این دوره به شرح زیر می باشد :

 

جلسه اول

آموزش مفاهیم ابتدایی نویسندگی

چی بنویسیم؟ چطور بنویسیم؟

رمان چیست؟ داستان کوتاه چیست؟

مدیریت ذهن و نویسندگی ( تمرکز ، کنترل واژگان ، جهت بخشی ایده ها )

مدیریت زمان و نویسندگی ( برنامه ریزی برای نویسنده شدن)

مدیریت منابع در نویسندگی ( چه ابزارهایی نیاز داریم ؟ در کجا بنویسیم؟ چطور از تمامی امکانات برای نوشته هایمان بهره ببریم؟

مخاطب شناسی در نویسندگی ( برای که می نویسیم؟)

هدف گذاری برای نویسنده شدن ( چشم انداز موفقیت در کار نویسندگی).

جلسه سوم - بررسی قلم شما

جلسه دوم

نویسندگی خلاق چیست؟

چگونه می توان خلاقانه نوشت؟

اصول نویسندگی خلاق

اولین قدم : خاطره نویسی مقدماتی

چگونه از یک خاطره به یک داستان کوتاه برسیم؟

بررسی شیوه ی نویسندگی صادق هدایت

جلسه دوم - بررسی قلم شما

جلسه سوم

ایده یابی

اصول ایده یابی

روش های ایده یابی

ایده های حادثه محور

ایده های شخصیت محور

ایده یابی بر اساس قانون نویسندگی خلاق

جلسه سوم - بررسی قلم شما