سلام همه ما داستانی داریم و داستان من از آنجایی شروع می شود که…