میکرو دوره نویسندگی خلاق

میکرو دوره نویسندگی خلاق

۱،۳۰۰،۰۰۰ تومان

درپایان دوره صاحب یک کتاب با نام خودتان شوید

مدرس : محمدرضا تیموری نویسنده کتاب شکست قانون
مخاطب : تمام کسانی که به نویسندگی علاقه دارند
زمان : ۱۵ ساعت
نوع دسترسی : حضوری و غیر حضوری
فرمت : MP4