محمدرضا تیموری هستم متولد اسفند ماه 1359
عشق و علاقه به رشد و موفقیت و رسیدن به سطح والای لیاقتها را مهمترین اصل در رسیدن به خواسته ها می دانم و ازین رو با توجه به هجمه بالای میل افراد به موفقیت و ثروت و دیدن اینکه اکثرا” به جای انتخاب اساسی دست به انتخابهای احساسی می زنند و نتایج زود محور را اولویت خود قرار می دهند و همچنین همفکری با تیم مشاوره خود به این نتیجه رسیدم که وب سایت محمدرضاتیموری دات کام را راه اندازی کنیم و در جهت آنچه که انتقال آموخته هایمان می دانیم به همه علاقه مندان اقدامی مثبت کنیم.
حضور و همراهی شمادر وب سایت و نیز پشتیبانی تیم حاضر قطعا” نتیجه ای قدرتمند حاصل می کند و رشد فردی و محقق شدن آرزوها را در بر خواهد داشت.

سهام دار برند نیمانا
موسس استارت آپ به بر
نویسنده کتاب شکست قانون 
مدیر شرکت بازرگانی پردیس تجارت
مدیر و موسس موسسه دانش پژوهان تیموریو…