• موفقیت شغلی چیست؟

  ما قصد داریم مقاله موفقیت شغلی چیست؟ را به دو مدل متنی و صوتی برای راحتی کار شما عزیزان در اختیار تان قرار دهیم

  متن مقاله

  موفقیت شغلی

  مقدمه

  موفقیت زاده ی برنامه ریزی ، تفکر  منطقی و پشتکار است. هر انسانی در هر زمینه از زندگی خویش اعم از جستجوی یک کار ، موفقیت در یک شغل ، تشکیل خانواده و … با رعایت این سه عامل می تواند به راحتی هر چه تمام تر به مقصود خویش دست پیدا کند .

  آنچه بسیار واضح و مبرهن است ، این است که مسیر رسیدن به موفقیت هیچگاه به بن بستی نخواهد رسید و هیچگاه نیز قله ی پایانی ندارد. شما باید بعنوان یک انسان موفق و یا یک انسان طالب موفقیت ، مدام در این مسیر قدم بردارید و هیچگاه توقف را به مراحل پیشرفت خود راه ندهید .

  در واقع به زبانی ساده ، توقف در مسیر رسیدن به موفقیت ، نخستین پرتگاه یک انسان جویای موفقیت است. منظور از توقف را می توان از دو منظر بیان کرد. نخستین منظر آنست که شما به حرکت در مسیر موفقیت ادامه بدهید ، اما برنامه ریزی ، تفکر منطقی و پشتکار را چاشنی مسیر خود نکنید و به نوعی بیهوده و از روی یک عادت و با استفاده از تفکرات پیشین خود ، برنامه ریزی های قبلی خود و انرژی حاصله از موفقیت های پیشین به مسیر خود ادامه دهید .

  این نخستین توقف شما و نخستین گام شما برای خروج از بزرگراه موفقیت. چرا که شما باید در هر زمان به عنوان یک انسان موفق خود را در معرض جدیدترین نقشه ی راه ها که همان برنامه ریزی هاست قرار بدهید. شما برای قدم برداشتن طبق این نقشه نیز نیاز به جدیدترین راهکارها دارید که تفکر منطقی شما به کمک شما خواهد آمد و  در نهایت برای گام برداشتن استوار و رسیدن به قله های موفقیت نیاز به پشتکاری دارید که زاده ی درون شما باشد و شما به آن بطور شهودی دست یافته باشید.پس نیاز دارید در هر مرحله ، در هر زمان و در هر بخش از کارهایتان و برنامه هایتان در زندگی این سه عامل را به روز کنید و هر زمان با یک انرژی نو به مسیر ادامه دهید. پس اگر بی پروا و بی ملاحظه و بر اساس یک روند عادت گونه ، در مراحل موفقیت قدم بردارید ، باید مخاطرات آن مانند توقف ، دلزدگی ، دلسردی و در نهایت عدم رسیدن به موفقیت را نیز در نظر داشته باشیید و به جان بخرید .

  دومین منظر و دومین معنای ما از توقف در مسیر موفقیت ، بحث اهمال کاری است. اهمال کاری یکی از رایج ترین گونه های منحرف شدن از مسیر درست موفقیت است .

  متخصصین حوزه ی موفقیت اعم از مشاورین ، روانشناسان و … بر این باورند که اهمال کاری در مسیر موفقیت ، تنها بر اساس یک باور غلط شکل می گیرد. یک اشتباه رایج ، یک اشتباه لغوی و یک عادت رفتاری غلط نتیجتا به اهمال کاری در مسیر موفقیت منجر شود. حال اهمال کاری در مسیر رسیدن به موفقیت چیست؟ شما انسانی را فرض کنید که برای رسیدن به یک شغل مناسب و موفقیت شغلی ، گام در مسیر می گذارد .

  طبیعتا اگر بر روی قواعد و قوانین جستجوی کار پیش رود ، نیاز به برنامه ریزی و ایجاد مقدماتی برای رسیدن به یک شغل مناسب دارد. همانطور که پیش تر نیز بدان اشاره شد و در فصل نخست آن را با هم بررسی کردیم ، آن فرد نیاز دارد که ابتدا هدف گذاری های شخصی ، مطلوبات شغلی و … را به انجام برساند. سپس باید به درک از شخصیت و جایگاه شخصیتی خود برسد و شغل خود را بر اساس خواستگاه های شخصیتی خود دنبال کند .

  سپس مراحل مقدماتی آماده سازی برای یک مصاحبه شغلی و یا درخواست یک شغل جدید را سپری کند و در نهایت نیز به شیوه ی افراد موفق و با استفاده از راهکارهای مناسب که همگی در مقالات این مجموعه عرض شده است ، یه موفقیت شغلی و کسب یک شغل مناسب دست پیدا کند. این فرد در مسیر جستجوی کار که عینا همان مسیر رسیدن به موفقیت است ، تمامی سه عامل برنامه ریزی ، تفکر منطقی و پشتکار را چاشنی مسیر خود کرده است و نتیجه ی مطلوب خود را بر اساس رویکرد و عملکرد خود دریافت کرده است .

  اما هنگامی که به کار مناسب خود دست پیدا می کند ، دیگر دست از تلاش و برنامه ریزی برای رسیدن به دیگر قله های موفقیت می کشد و در همان مرحله ی کسب شغل ، توقف می کند. اهمال کاری دقیقا همین جا رخ می دهد. چرا که یک اشتباه رایج و یک عادت رفتاری غلط به فرد این باور را میدهد که هدف تنها رسیدن به شغل بوده است و باقی مسیر دیگر راهی نیست که نیاز به تلاش داشته باشد .

  حتی بعضی در یک اشتباه لغوی از واژه ی ” قناعت” استفاده می کنند و می گویند که : ” همین که یک شغل پیدا کرده ایم ، خوب است و به همین قانعم.” . این قناعت در موفقیت و رسیدن به دیگر قله های موفقیت ، عینا همان توقف در مسیر است.در حالیکه باید این نکته را مد نظر داشت که در اینجا هم از طریق رفتاری و هم به صورت لغوی ما با یک برداشت از غلط از موفقیت روبرو شده ایم. ریشه شناسی این باور غلط و این اشتباه لغوی نیاز به یک بررسی جداگانه دارد ، اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که رسیدن به موفقیت ، خصوصا در بحث کسب و کار ، تنها از صورتی به صورت دیگر منتقل می شود و هیچگاه شاکله ی اصلی یعنی تلاش برای رسیدن به موفقیت شغلی تغییر نمی کند. در روی دیگر این سکه ، باید بگوییم که اشتباه لغوی و استفاده  از واژه ی قناعت ، تنها یک برداشت ناصحیح از این واژه است و در هیچ باور عرفی ، دینی ، آیینی و علمی این واژه معادل توقف و دست کشیدن از رسیدن به موفقیت های بیشتر ، نیست و باید این امر را از ذهن پاک کرد.

  تمام مقدمه ی فوق را از آن جهت عرض کردیم که کنون در مرحله ای دیگر از رسیدن به موفقیت در کسب و کار هستیم و آن مرحله ی “موفقیت شغلی” و یا “رسیدن به موفقیت در کسب و کار بعد از کسب یک شغل” است.اگر شما نیز با استفاده از آنچه پیش تر در مرحله ی جستجوی یک شغل و مراحل رسیدن به یک شغل مناسب ، به موفقیت رسیده اید و شغل مناسب خود را پیدا کرده اید ، حال با مرحله ای دیگر روبرو هستید که نیاز به همان سه عامل فوق یعنی برنامه ریزی ، تفکر منطقی و پشتکار دارد و در دیگر سوی این ماجرا نیاز به یک هوش سرشار و مراقبت از عدم اهمال کاری در مسیر رسیدن به موفقیت شغلی دارد.آنچه ما از شما بعنوان یک طالب موفقیت می خواهیم و از شما انتظار رعایت آن را داریم ، عدم توقف و نگریستن به افق های روشن است. شما باید در هر زمان چه در کسب و کار و چه در سایر مراحل زندگی ، همیشه به شوق رسیدن به افق های نو قدم بردارید و نباید هیچگاه در حصار موفقیت های پیشین خود را زندانی کنید. موفقیت های بدست آمده باید به مثابه پلکانی باشند که شما از آن ها بالاتر رفته و افق روشن تر و منظره ی وسیع و جدید تری را تجربه کنید. از این رو و با این رویکرد گام در مرحله ی دوم از رسیدن به موفقیت در کسب و کار می گذاریم و چگونگی رسیدن به موفقیت شغلی در مرحله ی پس از دست یابی به شغل مورد نظر را با هم مرور می کنیم.

  در مرحله ی دوم از مبحث موفقیت شغلی ما می آموزیم که چگونه و با چه ابزاری و با چه سطحی از آگاهی قدم در راه پیشرفت شغلی و ترقی شغلی بگذاریم.هر انسانی به محض ورود به یک کسب و کار و دست یابی به یک شغل ، به مثابه یک ظرف خالی می ماند که ظرفیت بالایی برای رسیدن به بهترین ها را دارد و می تواند این ظرف را مملو از زیباترین نعمات روحی و فکری خود کند.پس شما نیز باید بدان آگاه باشید که این ظررف وجود شما علاوه بر آن که یک ظرفیت است ، یک فرصت نیز هست. این فرصت همان ترقی و پیشرفت شغلی است.دو رویکرد در این سلسله مقالات موفقیت شغلی مورد توجه است. نخست ایجاد یک مسیر راه و دستیابی به یک نقشه ی راه برای رسیدن به موفقیت و سپس آگاهی از مخاطرات و خطر ها و راهکارهایی برای عدم حبس در دام های شغلی است. در بخش اول ما به آن خواهیم پرداخت که شما برای رسیدن به یک موفقیت شغلی ، باید چگونه برنامه ریزی کنید. برنامه ریزی همیشه یکی از عوامل تاثیر گذار در رسیدن به موفقیت است.در مرحله ی برنامه ریزی ما تمامی جوانب و تمامی آگاهی های لازم برای رسیدن به یک برنامه ریزی شغلی مناسب را در اختیار شما قرار میدهیم.همچنین بر خلاف دیگر نسخه های برنامه ریزی شغلی ، ما بطور کامل تمامی وجوه زندگی شما را اعم از برنامه ریزی اقتصادی ، فردی ، فرهنگی و … مد نظر قرار می دهیم و همه ی آنان را با راهکارهای عملی بررسی می کنیم. همچنین شما باید علاوه بر برنامه ریزی شخصی ، یک تفکر منطقی در باب روابط کاری خود داشته باشید. شما بهر طریق در محل کاری خود نیاز دارید تا با همکاران خود ، با رئیس خود و .. ارتباط برقرار کنید و باید به اصول این ارتباط آگاه باشید.این اصول به شما کمک می کند که در بهترین شرایط از ارتباط کاری قرار بگیرید و در کار خود ترقی حاصل کنید. از سوی دیگر باید این نکته را هم مد نظر داشته باشید که در هر مسیری برای رسیدن به موفقیت ، موانع و خطرهایی هم وجود دارد که شما باید از آن آگاه باشید. این آگاهی را ما به شما هدیه می دهیم. در واقع شما باید با اختلالاتی که در مسیر پیش می آید آگاه باشید. شما ممکن است در شرایطی قرار بگیرید که سیاسیت های کاری با نظرات شما و عقاید شما سازگار نباشید و یا اینکه دچار استرس شغلی شوید. هر کدام از این مسائل بر روی کار شما تاثیر می گذارد و این تاثیر به دنبال خود کاهش کیقیت کار را نیز به همراه دارد. پس اگر می خواهید به موفقیت شغلی برسید باید به همه ی این مسائل تسلط داشته باشید و از آن آگاه باشید و با ان سازگاری کنید.در ادامه شما با سرفصل هایی روبرو خواهید شد که مسیر شما برای رسیدن به موفقیت شغلی را بیش از پیش هموار می کند .

  سوالات متداول در خصوص موفقیت شغلی

  ۱- موفقیت شغلی چیست ؟

  موفقیت زاده ی برنامه ریزی ، تفکر  منطقی و پشتکار است. هر انسانی در هر زمینه از زندگی خویش اعم از جستجوی یک کار ، موفقیت در یک شغل ، تشکیل خانواده و … با رعایت این سه عامل می تواند به راحتی هر چه تمام تر به مقصود خویش دست پیدا کند .

  ۲- استفاده اشتباه از واژه لغوی قناعت در زمبنه کاری چیست ؟

  حتی بعضی در یک اشتباه لغوی از واژه ی ” قناعت” استفاده می کنند و می گویند که : ” همین که یک شغل پیدا کرده ایم ، خوب است و به همین قانعم.” .

  شاید این مطالب رو هم در حوزه نویسندگی دوست داشته باشید

  آموزش نویسندگی
  صد رمان برتر جهان
  تبلیغ نویسی
  نامه عاشقانه
  دریافت شابک
  انشانویسی
  خاطره نویسی
  قصه کودکانه
  چاپ کتاب

  نویسنده و گوینده  : محمدرضا تیموری

  عشق و علاقه به رشد و موفقیت و رسیدن به سطح والای لیاقت ها را مهمترین اصل در رسیدن به خواسته ها می دانم

  0 پاسخ

  دیدگاهتان را بنویسید

  می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
  خیالتان راحت باشد 🙂

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  امتیاز بدی، من انرژی می گیرم.شاد باشید و پرانرژی دوست عزیز

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای