بایگانی برچسب برای: نامه اداری

نامه اداری

نامه نگاری اداری از صفر تا صد – نمونه نامه – تضمینی

نامه نگاری یقینا تاثیرگذار ترین شیوه ی ارتباطی در جهان امروز است. امروزه شاید کمتر کسی از ارزش های نامه نگاری با خبر باشد ، اما آن هایی که با نامه سر و کار دارند می دانند
ژاک ریویر

مروری بر زندگینامه ژاک ریویر ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه ژاک ریویر ، نویسنده و منتقد ادبی فرانسوی ، به تاریخ 15 جولای 1886 در فرانسه زاده شد . ژاک ریویر فرزند یکی از استادان دانشکده پزشکی بود ، در بردو زاده شد و تحصیلات دبیرستانی را در همین شهر به پایان رساند و به دانشسرای عالی وارد گشت . در …
ارنست همینگوی
جاناتان سویفت

مروری بر زندگینامه جاناتان سویفت ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه جاناتان سویفت تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه جاناتان سویفت در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مط…
هومر

مروری بر زندگینامه هومر ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه هومر تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه هومر در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطالعه ی تاریخ زندگانی …
هریت بیچر استو

مروری بر زندگینامه هریت بیچر استو ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه هریت بیچر استو تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه هریت بیچر استو در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده ا…
پاول آدام

مروری بر زندگینامه پاول آدام ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه پاول آدام تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه پاول آدام در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . مطال…
ماری آنری بیل

مروری بر زندگینامه ماری آنری بیل ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

زندگینامه استاندال تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . زندگینامه استاندال  …
آلکساندر آستروفسکی

مروری بر زندگینامه آلکساندر آستروفسکی ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

آلکساندر آستروفسکی تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند . آلکساندر آستروفسکی : مطال…
پل اسکارون

مروری بر زندگینامه پل اسکارون ، به همراه لیست آثار و شرحی بر افکار و اندیشه هایش

پل اسکارون زندگینامه پل اسکارون تاریخ نویسندگی ، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است . زندگینامه پل اسکارون در پس هر فراز و فرود این دشت ، نام هایی نهفته است که هر کدام برگی از هویت و شناسنامه ی نویسندگی در سر تا سر جهان را رقم زنده اند …