این صفحه مورد پسند 12,010 بازدیدکننده می باشد.

آموزش قانون جذب

آموزش قانون جذب مبحثی هستش که یکبار بایستی به درستی وقتتان را برایش بگذارید. تصمیم بگیرید به پذیرش و یا رد آن.

بدون دیدن این کلیپ و شنیدن فایل های صوتی و نیز مطالعه این مقاله تصمیم نگیرید. هر کدام از این سه باهم تفاوت دارند.

محمدرضا تیموری هستم و در این مقاله میخواهیم در مورد قانون جذب مفصل صحبت کنیم

آیا تا به حال اسم ” قانون جذب ” به گوشتان خورده است ؟

اصلا چیزی در موردش می دانید؟

به این قانون اعتقاد دارید یا نه ؟

راستش را بخواهید قانون جذب ، مسئله ای است که بیش از نیمی از افکار انگیزشی و موفقیت ما را شامل می شود

 هر انسانی چه به این قانون آگاه باشد و چه نباشد ، در معرض این قانون است و از آن استفاده می کند 

اما مقوله ی اصلی این جاست که بسیاری از افرادی که در مسیر موفقیت حرکت می کنند ، دقیقا نمی دانند این قانون جذب چیست و چه تاثیراتی در زندگی ما دارد.

۰۰- پیش مقدمه آموزش قانون جذب

۰۰۱- مقدمه آموزش قانون جذب

۱-آموزش قانون جذب-فصل اول قسمت اول

۲-آموزش قانون جذب-فصل اول قسمت دوم