این صفحه مورد پسند 10,025 بازدیدکننده می باشد.

آموزش قانون جذب

محمدرضا تیموری هستم و در این مقاله میخواهیم در مورد قانون جذب مفصل صحبت کنیم

آیا تا به حال اسم ” قانون جذب ” به گوشتان خورده است ؟

اصلا چیزی در موردش می دانید؟

به این قانون اعتقاد دارید یا نه ؟

راستش را بخواهید قانون جذب ، مسئله ای است که بیش از نیمی از افکار انگیزشی و موفقیت ما را شامل می شود

 هر انسانی چه به این قانون آگاه باشد و چه نباشد ، در معرض این قانون است و از آن استفاده می کند 

اما مقوله ی اصلی این جاست که بسیاری از افرادی که در مسیر موفقیت حرکت می کنند ، دقیقا نمی دانند این قانون جذب چیست و چه تاثیراتی در زندگی ما دارد.