موفقیت شغلی

موفقیت شغلی چیست؟

کنون در مرحله ای دیگر از رسیدن به موفقیت در کسب و کار هستیم و آن مرحله ی "موفقیت شغلی" و یا "رسیدن به موفقیت در کسب و کار است.
برنامه ریزی شغلی

برنامه ریزی شغلی│چگونه برای رسیدن به موفقیت شغلی برنامه ریزی کنیم؟

برنامه ریزی شغلی یکی از ارکان اصلی برای رسیدن به موفقیت شغلی است. به جرئت می توان گفت که برنامه ریزی شغلی ...
بازاریابی و تجارت

چگونه اهداف بازاریابی را بر اساس اهداف تجاری تنظیم کنیم؟

هر سازمانی ممکن است، ایده های بازاریابی عالی داشته باشد و می خواهد برنامه های بازاریابی استراتژیک را در اسرع وقت راه اندازی کند. با این حال تعریف اهداف بازاریابی یکی از سخت ترین وظایف است
مثال های هدف گذاری

مثال های هدف گذاری در بازاریابی

همه ی ما رویاهای بسیار بزرگ و جاه طلبانه داریم. در کنار آن ها رویاهای کوچک و جاه طلبی های مختصر هم داریم. چیزهایی که ما هر روز و هر هفته می خواهیم که به دست آوریم.
تنظیم هدف

تنظیم هدف برای یک مدیر موفق چگونه است ؟

عده کمی اندیشه های مبهم در مورد تنظیم هدف و دست یابی به آن دارند.علاوه بر این، تعداد کمی از این افراد دارای هدف مشخص هستند و در زمینه مسیر اهداف خود آگاهی دارند و می دانند چطور باید به این اهداف برسند.
مدیر

مدیر کیست؟؟؟

مدیر، مربی یا معلم؟ نقش های مختلف برای اهداف مختلف ،یک مدیر، مربی یا معلم ممکن است همه ی این ها یک نفر به نظر برسد، اما در واقع، اهداف بسیار متفاوتی دارند.
افراد موفق

افراد موفق و نظم

افراد موفق و مشهور دنیا بطور صددرصد نظم و انضباط را بدین صورت که نظم تعریف شده و در موردش سخن ها گفته ...
نظم در زندگی

نظم در زندگی و آثار آن

اینکه انسان در زندگی و کار خود نظم رارعایت کند آثاربسیار فراوانی برای او دارد که می توان به آثار مادی و معنوی که در مورد آن صحبت کرده ایم...