علی اشرف درویشیان

علی اشرف درویشیان (Ali Ashraf Darvishianنویسنده و پژوهش گر ادبی ، به تاریخ ۳ شهریور ۱۳۲۰ در ایران دیده به جهان گشود .

علی اشرف درویشیان یکی از مشهور ترین نویسندگان سیاسی ایران بوده است که سابقه ی عضویت در کانون نویسندگان در ایران را نیز دارد .

بنا بر آنچه که از زندگی شخصی اش می دانیم ، او در سومین روز از شهریور ماه در خانواده ای از اهالی کردستان کرمانشاه به دنیا آمده است .

پدرش کارگر بوده و خود نیز به دلیل فقر خانوادگی در سال ۱۳۳۲ به کارگری مشغول می شود .

اما بعد در سال تحصیلاتش را در کرمانشاه به ثمر می رساند .

و در سال ۱۳۳۷ در دانشسرای مقدماتی به تحصیلات تکمیلی می پردازد .

از این رو وی برای معلمی به روستاهای اطراف کرمانشاه و گیلان غرب فرستاده می شود .

سال ۴۵ بود که وی برای درس خواندن در رشته ی ادبیات و زبان فارسی به دانشگاه تهران می ورد

و پس از این که مدرک کارشناسی اش را می گیرد .

برای مدرک فوق لیسانس به تحصیل در رشته ی روانشناسی علوم تربیتی مشغول می شود .

وی پس از دریافت مدرک خود ، در همان دانشسرای مقدماتی مشغول به کار می شود و به مشاوره تحصیلی می پردازد .

علی اشرف درویشیان در سال ۱۳۵۲ با شهناز دارابیان ازدواج می کند .

اما بعد اگر بخواهیم به نویسندگی او بپردازیم باید بگوییم که آغاز دوره ی نویسندگی او به طور جدی از تهران آغاز شده است .

او در تهران با جلال آل احمد و سیمین دانشور آشنا می شود

و این آشنایی باعث می شود که وی به نویسندگی روی بیاورد .

او در زندگی شخصی خود دغدغه ی بسیاری نسبت به مردم تنگدست و طبقه ی ضعیف جامعه داشت .

از این رو اکثریت داستان هایش  با همین مضامین به نشر رسیده است .

دیگر مایه ی الهام کارهایش ، دانش آموزان روستایی بوده اند .

او زمانی که در روستا معلمی می کرد

به این مسئله پی برد که چه میزان افکار دانش آموزان و اولیای آن ها با هم تفاوت دارد .

از این رو تصمیم گرفت که آن ها را نیز در داستان هایش وارد کند ،

تا که تصویری صحیح از جامعه ی روز خود را به مخاطب عرضه کند .

درویشیان ، فعالیت های بسیاری نیز در زمینه ی زبان کردی کرده است .

علی اشرف درویشیان فرهنگ وازه ی کردی و همچنین کتاب های بسیاری را به این زبان برگردانده ست .

علی اشرف درویشیان در سالهایی این کار را به ثمر رساند که محدودیت بسیاری بر روی زبان کردی بود و او توانست دوباره این زبان را احیا کند .

او در سال ۴۷ با صمد بهرنگی آشنا شد و بارها به این امر اشاره کرده است

که در تمام طول زندگیش کوشیده است که راه صمد بهرنگی را ادامه دهد .

یکی از نکات عجیب در باب نوشته های درویشیان ذکر این نکته است

که نوشته های درویشیان در هر دو دوره ی حکومت رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی ایران ، دچار سانسور شده است .

علی اشرف درویشیان

اما آنچه که در فعالیت های او بسیار دیده می شود .

کتاب هایی است که بر ضد ظلم نوشته شده است .

او بخاطر کتاب از این ولایت از سال ۵۰ تا ۵۷ در زندان سپری کرد .

او در این دوره پس از زندان از معلمی نیز اخراج شد .

علی اشرف درویشیان در سال ۵۷ و بعد از انقلاب اسلامی ایران طعم آزادی را چشید .

درویشیان به دلیل مسائلی که در ایران وجود داشت ،

پس از آزادی از زندان تمام کتاب هایش را بیرون از ایران منتشر کرد .

یکی دیگر از فعالیت های ارزنده ی درویشیان فعالیت در کانون نویسندگان ایران بوده است .

علی اشرف درویشیان در هیئت دبیران این کانون بود و به عنوان سخنگو نیز ایفای مسئولیت می کرد .

وی در یکی از اعلامیه های کانون نویسندگان به قلم خود تحت عنوان ما نویسنده ایم ،

در سال ۱۳۷۳ فعالیت مجدد کانون نویسندگان ایران را دوباره راه اندازی کرد .

درویشیان روزهای آخر عمر خود را درد یک دوره بیماری سخت گذارند .

او در نهایت در ۴ آبان سال ۹۶ بر اثر سکته مغزی جهان را بدرود گفت .

او در باب علت بیماری خود نیز این چنین گفته است که :

” بیست و چهار ساعت قبل از بیماری صحنه اعدام کرد های عراق را دیدم که این جور شدم . اعدام‌ هایی که به دستور صدام حسین بود . ” .

آثار علی اشرف درویشیان

رمان

 • سال‌های ابری (۴ ج)، چاپ اول: ت‍ه‍ران، اس‍پ‍رک، ۱۳۷۰.
 • سال‌های ابری (۴ ج در دو م‍ج‍ل‍د)، ت‍ه‍ران: چ‍ش‍م‍ه، چاپ اول ناشر:۱۳۷۹، چاپ هفتم: ۱۳۸۷.
 • سلول ۱۸، تهران: ن‍گ‍اه، ۱۳۵۸.
 • س‍ل‍ول ۱۸، ت‍ه‍ران: آت‍ن‍ا، ۱۳۸۱.
 • سلول ۱۸، برلین: نشر گردون، چاپ اول ناشر، ۱۳۷۸.
 • مجموعه داستان
 • روز اول تعطیلی، تبریز: احیاء، چاپ اول: ۲۵۳۷.
 • از ای‍ن ولای‍ت، ت‍ه‍ران: صدای معاصر، ۱۳۵۲؛ شبگیر، ۱۳۵۲.
 • از این ولایت، تهران: نشر چشمه، چاپ بیست و هشتم: ۱۳۹۱.
 • از ن‍دارد ت‍ا دارا، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر س‍ه‍ن‍د-ن‍ش‍ر آن‍زان، ۱۳۷۵؛ اشاره، چاپ پنجم: ۱۳۸۹.
 • آبشوران، (با نام لطیف تلخستانی)، تهران: شبگیر، ۱۳۵۴.
 • آبشوران، (با نام لطیف تلخستانی)، ت‍ه‍ران: جاویدان، ۱۳۵۵.
 • آبشوران (دوازده قصه پیوسته): (متن کامل)، تهران: یارمحمد، ۱۳۵۸.
 • آب‍ش‍وران، ت‍ه‍ران: ک‍اروان، ۱۳۸۳.
 • آب‍ش‍وران، ت‍ه‍ران: چشمه، چاپ بیست و هشتم: ۱۳۹۰.
 • درشتی، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه، ۱۳۷۳.
 • درش‍ت‍ی[ویراست ۲]، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه، ۱۳۷۷؛ چاپ چهارم: بهار ۱۳۸۵.
 • شب آبستن است، سوئد: کتاب ارزان، ۱۹۹۸م.
 • همراه آهنگ‌های بابام، چاپ اول: تهران، شباهنگ، ۱۳۵۳.
 • همراه آهنگ‌های بابام، چاپ دوازدهم: تبریز، خنیا، ۱۳۶۹.
 • همراه آهنگ‌های بابام، چاپ هفدهم: تهران، چشمه، ۱۳۸۸.
 • فصل نان، ت‍ه‍ران: ش‍ب‍اه‍ن‍گ
 • ف‍ص‍ل ن‍ان، ت‍ه‍ران: ک‍اروان، ۱۳۸۳.
 • ف‍ص‍ل ن‍ان، چاپ هجدهم: ت‍ه‍ران، چشمه، ۱۳۹۱.
 • چ‍ه‍ار ک‍ت‍اب: (از ای‍ن ولای‍ت، آب‍ش‍وران، ف‍ص‍ل ن‍ان، ه‍م‍راه آه‍ن‍گ‌ه‍ای ب‍اب‍ام)، ت‍وی‍س‍رک‍ان: ن‍ش‍ر ت‍اخ، ۱۳۷۸.
 • داس‍ت‍ان‌ه‍ای ت‍ازه داغ، ت‍ه‍ران: چ‍ش‍م‍ه، ۱۳۸۳.
 • داستان‌های تازه داغ، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.

ترجمه

 • داس‍ت‍ان‌ه‍ای ک‍وت‍اه از ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان م‍ع‍اص‍ر ک‍رد، ت‍ه‍ران: چ‍ش‍م‍ه، ۱۳۸۴.
 • ادبیات کودکان و نوجوانان
 • روزنامه دیواری مدرسه ما، تهران: شبگیر، ۱۳۵۷.
 • کی برمی‌گردی داداش جان؟، کرمانشاه: یار محمد، ۱۳۵۷.
 • آتش در کتابخانه بچه‌ها، تهران: نوباوه-یارمحمد، ۱۳۵۸.
 • گل طلا و کلاش قرمز، تهران: شبگیر، ۱۳۵۷.
 • ابر سیاه هزار چشم، تهران: شبگیر، ۱۳۵۷.
 • رنگینه: قصه برای کودکان، تهران: انتشارات نگاه، ۱۳۵۳.
 • ق‍ص‍ه‌ه‍ای آن س‍ال‌ه‍ا: (ابر سیاه هزار چشم: گل طلا و کلاش قرمز…)، ت‍ه‍ران: چ‍ش‍م‍ه-کتاب ونوشه، ۱۳۸۴.
 • کتاب کودکان ونوجوانان، تهران: نوباوه، ۱۳۵۹.

علی اشرف درویشیان

دیگر آثار علی اشرف درویشیان

 • کتاب بیستون، تهران: شباهنگ، ۱۳۵۷.
 • چ‍ون و چ‍را (مقاله، نقد، گفتگو، سخنرانی)، ت‍ه‍ران: اش‍اره، ۱۳۸۱.
 • چ‍ون و چ‍را (مقاله، نقد، گفتگو، سخنرانی)، ت‍ه‍ران: مروارید، ۱۳۸۸.
 • داس‍ت‍ان‍ه‍ای م‍ح‍ب‍وب م‍ن(۷ ج)، ت‍ه‍ران: چ‍ش‍م‍ه، ۱۳۸۰.
 • دانه و پیمانه: مجموعه نقد و بررسی رمان و داستان کوتاه، تهران: نشرچشمه، ۱۳۹۰.
 • ف‍ره‍ن‍گ اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای ای‍ران‍ی (ف‍ره‍ن‍گ اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای م‍ردم ای‍ران)، ت‍ه‍ران: آن‍زان، ۱۳۷۷.
 • فرهنگ افسانه‌های مردم ایران(۱۹ ج)، ت‍ه‍ران: ک‍ت‍اب و ف‍ره‍ن‍گ، ۱۳۷۸
 • خ‍اطرات ص‍ف‍رخ‍ان (س‍ی و دو س‍ال م‍ق‍اوم‍ت در زن‍دان‌ه‍ای ش‍اه)، گفتگوی ع‍ل‍ی‌اش‍رف دروی‍ش‍ی‍ان با ص‍ف‍ر ق‍ه‍رم‍ان‍ی‍ان، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه، ۱۳۷۸؛ چاپ هفتم: ۱۳۹۰.
 • اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍ت‍ل‌ه‍ای ک‍ردی: قصه‌ها و متل‌ها، نمایش‌ها و بازی‌های عامیانه ایرانی (۲ ج دری‍ک م‍ج‍ل‍د)، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه، چاپ پنجم: ۱۳۸۶.
 • ج‍ن‍گ ب‍ه‌روای‍ت ب‍چ‍ه‌ه‍ا: (ق‍ص‍ه، ش‍ع‍ر، م‍ق‍ال‍ه، ت‍ح‍ق‍ی‍ق، ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی؛ م‍ع‍رف‍ی ک‍ت‍اب، ت‍ه‍ران، بی تا، بی نا.
 • ج‍ن‍گ ب‍ه‌روای‍ت ب‍چ‍ه‌ه‍ا: (ق‍ص‍ه، ش‍ع‍ر، م‍ق‍ال‍ه، ت‍ح‍ق‍ی‍ق، ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی)؛ م‍ع‍رف‍ی ک‍ت‍اب، تبریز: موغام، ۱۳۹۴.
 • ف‍ره‍ن‍گ ک‍ردی ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی: ک‍ردی – ف‍ارس‍ی، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر س‍ه‍ن‍د، ۱۳۷۵.
 • ف‍ره‍ن‍گ ک‍ردی ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی: ک‍ردی – ف‍ارس‍ی، ت‍ه‍ران: آن‍زان، ۱۳۸۲.
 • م‍ق‍الات، ت‍ه‍ران: ش‍ب‍اه‍ن‍گ، ۱۳۵۷.
 • نامه کانون نویسندگان ایران: ویژه احمد شاملو با همکاری کمیسیون فرهنگی[کانون نویسندگان ایران]، تهران: آگاه، ۱۳۸۱.
 • ص‍م‍د ج‍اودنه شد، سازمان چاپ و نشر کتاب، انتشارات توپ، ۱۳۵۲.
 • ص‍م‍د ج‍اودانه شد، تهران: شباهنگ، چاپ چهارم: ۱۳۵۶.
 • ی‍ادم‍ان ص‍م‍د ب‍ه‍رن‍گ‍ی، (گردآوری)، ت‍ه‍ران: ک‍ت‍اب و ف‍ره‍ن‍گ، ۱۳۷۹.
 • ی‍ادم‍ان ص‍م‍د ب‍ه‍رن‍گ‍ی، (گردآوری)، ویراست دوم، تبریز: موغام، ۱۳۹۵.

آثار منتشر نشده علی اشرف درویشیان

 • عقاید و رسوم مردم کرمانشاه (پژوهش)
 • همیشه مادر (رمان)

مروری بر آثار علی اشرف درویشیان

علی اشرف درویشیان از آن دست نویسنده های گم نامی است که روزی شهرتشان سر به فلک کشیده بود و سالهاست جایشان در بین ادبیاتی های ایران خالی است .

نویسنده ای که کم از جلال و سیمین نداشت و قلمش عطر نوشته های صمد بهرنگی را داشت . داستان های درویشیان داستان هایی است از دل جامعه .

از دل جامعه ای که تمام وجودشان بسته به اندیشه هایشان بود. اندیشه هایی از درد . در ادامه بخشی از کتاب آبشوران او را با هم مطالعه می کنیم .

این کتاب نیز متاسفانه به تیغ سانسور گرفتار آمد ، اما یکی از شاخص ترین کتاب هایی است که در ادبیات معاصیر ایران به نشر رسیده است .

علاوه بر آن باید ذکر کرد که در همین پاراگراف کوتاه می توان چندین درس نویسندگی استخراج کرد . که خوشحال می شویم در کامنت ها ، به ما بگویید . مطمئنا جوایزی برای کامنت های برتر در خدمتتان قرار می گیرد. :

” بعد از ظهر پنجشنبه بود؛ مثل همهٔ پنجشنبه‌ها خاموش و دلگیر و کمی هم خوشی تعطیلی جمعه . اواخر پاییز بود . اتاق هنوز نم داشت . یک هفته پیش سیل آمده بود . بابام زیر کرسی خوابیده بود . آفتاب روی دیوار کاهگلی حیاط رنگ می‌ باخت ؛ دلم می‌ خواست آفتاب نرود . هیچ وقت نرود و مشق‌ هایم خود به خود نوشته بشوند و بابام از خواب بیدار نشود : هر وقت بلند می‌ شد ، بهانه می‌ گرفت و کتکمان می‌ زد . دلهرهٔ شنبه در دلم بود . آن همه مشق و جدول ضرب و معلم نامهربان و صدای ماست فروش دوره‌ گرد در کوچه . چرا هیچ‌ کس نبود که دوستمان داشته باشد ؟ ولی بود . بچه گربه‌ هایی بودند که شب ها ، دزدکی توی جامان می‌ بردیم . دست‌ هامان را می‌ لیسیدند و برایمان خُرخُر می‌ کردند ؛ اما تا غافل می‌ شدیم، می‌رفتند و پای بابا را گاز می‌ گرفتند و می‌ لیسیدند و بابام پرتشان می‌ کرد تو حیاط … ” .

شاید این مطالب رو هم در حوزه نویسندگی دوست داشته باشید

آموزش نویسندگی
صد رمان برتر جهان
تبلیغ نویسی
نامه عاشقانه
دریافت شابک
انشانویسی
خاطره نویسی
قصه کودکانه
چاپ کتاب

[table id=1 /]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *