پل کلودل
 • پل کلودل ، شاعر ، نمایشنامه نویس و ادیب شهیر فرانسوی ، به تاریخ ۶ اوت ۱۸۶۸ در فرانسه دیده به جهان گشود .

  پل کلودل یکی از برترین نمایشنامه نویسان فرانسه در طول تاریخ است و بارها و بارها بعنوان یکی از نامزدهای جایزه ی ادبی نوبل انتخاب شده است. کلودل در خانواده ای متوسط و کاتولیک زاده شد .

  دوره کودکی را در دهکده کوچک زادگاهش گذراند و در ۱۸۸۲ با خانواده خود به پاریس رفت و در دبیرستان لوئیس لو گراند به تحصیل پرداخت و تحت تأثیر آموزش غیر مذهبی دبیرستان،

  ایمان خانوادگی را از دست داد. پس از آن در دانشکده حقوق و در رشته علوم سیاسی به تحصیل ادامه داد. سال ۱۸۸۶ در زندگی کلودل نقطه عطفی بود .

  در این سال با آثار رمبو آشنائی یافت که تأثیر عمیقی بر او باقی گذارد و خود آن را تأثیری اساسی و پدرانه خوانده است .

  در شب سال نوی همین سال بود که در کنار یکی از ستونهای کلیسای نوتردام بر اثر مکاشفه، نور ایمان بر دل کلودل راه یافت و قدرت ما فوق الطبیعه بر او عرضه گشت.

  پس از آن در طی چهار سال به کار آموزی مذهبی پرداخت، تا جائی که پایه های ایمان در وجودش تزلزل ناپذیر گردید .

  پل کلودل در دوره تحصیل دانشگاهی نخستین کوشش خود را در راه شعر و ادب بکار انداخت ،

  از طرفی آثار شکسپیر ، اشیل، داستایفسکی و دانته را مطالعه کرد و از طرف دیگر در محفل ادبی روزهای سه شنبه استفان مالارمه شرکت جست و

  با کسانی چون ژول رنارد دوستی فکری و معنوی برقرار ساخت .

  کلودل در این دوره دو نمایشنامه انتشار داد: یکی کله طلائی و دیگر شهر  که هر دو زیر نفوذ مکتب سمبولیسم قرار داشت .

  کله طلائی قهرمان نخستین نمایشنامه کلودل شخص مقتدری است که از این پیروزی به آن پیروزی دست می یابد و در حدی فراتر از نیکیها و بدیها جای می گیرد، اما دیری نمی گذرد که از قدرت و خودخواهی خویش جز خستگی و ملال چیزی عایدش نمی گردد .

  مطلب پیشنهادی : نامه عاشقانه

  در ادامه زندگینامه پل کلودل می خوانیم در نمایشنامه شهر ، سرنوشت شهری وصف می شود که بدون وجود خداست و زندگی در آن سراسر به مسائل سیاسی و کار شدید وقف شده است و

  سرانجام مردم آن دچار خستگی و یکنواختی می گردند و به عصیان دست می زنند و همه چیز را بر باد می دهند و همین که از کابوس و هرج و مرج رهائی می یابند ،

  به معرفت قدرت الهی که پیش از آن با لجاجت از آن می گریختند، روی می آورند .

  نمایشنامه شهر در واقع نمودار دوره ای است که کلودل در بحرانی روحی به سر می برده که سرانجام به ایمان استوارش منجر گشته است .

  پل کلودل در ۱۸۹۰ در امتحان ورودی وزارت امور خارجه مقام اول را یافت و از آن پس زندگی سیاسی را آغاز کرد و در حدود چهل سال به طور مداوم در خارج از کشور بسر برد و در سمت کنسولگر در آمریکای شمالی و جنوبی و کشورهای خاور دور مانند چین و ژاپن اقامت کرد، چندی نیز در اروپا به انجام وظیفه پرداخت و آخرین مأموریت سیاسیش را در مقام سفارت در ۱۹۳۵ در بروکسل پایان رساند.

  مطلب پیشنهادی : کلیپ انگیزشی

  زندگی در سه قاره آمریکا و آسیا و اروپا از کلودل شاعری جهانی ساخت و زندگی دور از وطن، اگرچه به ظاهر در انحصار کار و افتخارات و احترام به وظایف دولتی محدود می شد، در باطن به سبب استعداد و شوق ادبی از اعتدالی واقعی و دایمی برخوردار می گشت، کلودل همه جا به موازات زندگی سیاسی و در هر فرصتی که مییافت برای خلق اثر ادبی سود می جست، چنانکه نمایشنامه داد و

  ستد را در امریکا نوشت که در ۱۹۰۱ انتشار یافت و در آن یکی از حقایق مذهب کاتولیک یعنی ناگسستنی بودن رشته های زناشوئی و لغو نشدنی بودن قرارداد ازدواج را مطرح کرده بود، همچنین مشاجره هائی را که از قدرت پول ناشی می شود .

  نمایشنامه گروگان در چین و در پراگ نوشته شد که در ۱۹۱۱ در پاریس منتشر گشت و اولین بار در ۱۹۱۴ بر صحنه آمد. در این اثر تاریخی کلودل خواسته است که عالم خلقت را از نو بیافریند .

  شاید هیچ یک از آثار کلودل تا این حد غنی و تأثر آور نباشد که از آغاز تا پایان بر والاترین احساسهای قلب آدمی تکیه دارد. گروگان به طور مسلم از برجسته ترین تراژدی های فرانسوی بشمار می آید که با وجود مفاهیم عمیق بیش از همه آثار کلودل محبوبیت عام یافت .

  اثر نمایشی کفش اطلس که در ژاپن نوشته شده بود، در ۱۹۳۰ منتشر گشت و تا ۱۹۴۳ بر صحنه نیامد. کفش اطلس که تحت تأثیر آثار نمایشی ژاپنی قرار دارد، اثر بسیار مهم و اساسی و موجب شهرت کلودل و خلاصه ای از همه موضوعهای شاعرانه و نمایشی اوست .

  از نظر کلودل هنرمند دنیا را از نو می سازد، تناقض اشیاء را از میان بر می دارد و میان عالم مادی و دنیای روح وحدت برقرار می کند. کلودل با بکار بردن اشتراک مکان و زمان در تئاتر، احساس کلیت و جهانی بودن همه چیز و تعمیم سرنوشت کلی بشری را به انسان القا می کند و با کشاندن اشخاص نمایش از این قاره به آن تاره نشان میدهد که تئاتر باید فضای هر چه وسیع تر را در بر گیرد .

  مطلب پیشنهادی : قانون جذب

  آثار کلودل در آغاز توده ای فشرده و غریب به نظر می آید که جز تاثیر رمبو از نفوذ ادبی محیط فرانسوی به دور است. در این آثار کلودل بیش از همه به تورات و سپس به اشیل که آثاری از او را به زبان فرانسوی ترجمه کرده است، توجه دارد، همچنین از ادیان آسیائی مایه هائی بر گرفته است، چنانکه در کتاب شناخت شرق یا در مجموعه پرنده سیاه در طلوع آفتاب دیده می شود .

  این دو اثر مجموعه مقاله هائی است که احساس کلودل را از خاور دور بیان کرده است و در آنها با دقت و تیز بینی گاه منظره ای را مانند کوه یا دریا وصف می کند و گاه جشنی محلی یا فضائی خاص و تماشائی از فصلی یا گلزاری، و در هر حال آنچه بتواند به راه یافتن او به طرز تفکر و روح مردم چین کمک کند .

  بعضی از قطعه های کتاب در شمار زیباترین اشعار منثور ادبیات فرانسوی جای دارد. مقاله های مجموعه پرنده سیاه در طلوع آفتاب میان سالهای ۱۹۲۳ و ۱۹۲۵ نوشته شده است که کلودل، شاعر کاتولیک، در آنها از مذهبی سخن می گوید که با مذهب شخصی او کاملا متفاوت است، اما بیشتر به نکته هانی توجه دارد که این دو مذهب را به یکدیگر نزدیک می کند تا دور .

  در سال هایی که مردم اروپای عصر جدید عالم خلقت را از جنبه مادی می نگریستند، در نظر کلودل برای مردم سنت پرست ژاپن، عالم خلقت پیش از هر چیز مخلوق خدا بود و همه چیز از نفوذ عالم الهی برخورداری کلودل از نمایشنامه نویسان بزرگ اسپانیا نیز مانند لوپه دوگا و کالدرون دلا بار کا تاثیر بسیار پذیرفته است .

  با این حال نخستین آثارش از مکتب سمبولیسم مایه دارد و تجربه مذهبی او در این آثار به صورتی منفی درباره تشویش آدمی و قلمرو خصوصی خدا جلوه می کند، چنانکه در کتاب تقسیم ظهر دیده می شود، نمایشنامه ای در سه پرده که از عالی ترین آثار کلودل بشمار می آید و به هنگامی نوشته شده است که شاعر هنوز در بحران و تشویش بزرگ روحی بسر می برده است .

  موضوع نمایشنامه از دو چیز مایه گرفته است: یکی زنا و روابط شوهر و زن و دیگر کشمکش میان شرق به مذهب و هوای نفس. کلودل خود گفته است: “هیچ چیز به ابتذال این دو موضوع و در عین حال به قدمت آن نیست. با این حال نتیجه چندان مبتذل نیست و عشقی مطرح است که تحققش امکان ناپذیر است و به فداکاری دو دلداده پایان می پذیرد و بخشایش الهی را در بر می گیرد.” .

  نمایشنامه تقسیم ظهر در ۱۹۴۸ بر صحنه آمد. نمایشنامه بشارتی که به مریم رسید نمایشنامه ای مذهبی و نقطه عطفی است در تاریخ تجدید حیات تئاتر مذهبی که از غنای بی مانند و احساس والای شاعرانه برخوردار است و با سبک خاص و زیبای اساطیری بر مردم تاثیر عظیمی باقی گذارد و در نظر عده ای شاهکار کلودل شناخته شد .

  نمایشنامه نان سفت  و پدر تحقیر شده شامل دو موضوع اساسی اندیشه کلودل یعنی فنای بشر و مبارزه نور و ظلمت است.

  آثار نمایشی کلودل از زندگی شخصی او و از مسائل دشوار او جدا نیست. کلودل کسی است که سلامت کامل جسمانیش در همه مزایا و لذتهای زندگی تجلی می کند و در عین حال تشنه دست یافتن به عالم الهی است. از نظر شاعری، کلودل بیشتر از رمبو و سمبولیسم مایه گرفته است و عالمی را که ماورای عالم ظاهر است، عالمی می داند که

  دانش بشر از راه یافتن به آن ناتوان است و کلمه ها و مفاهیم کهنه و معمول نیز از معرفی آن عاجز، اما در همین عالم است که شاعر نشانه ای از جهانی می یابد که در عین حال با کلام الهی و با کنه وجود ما در رابطه مستقیم است .

  سمبولیسم در نظر کلودل کمال خود را تنها در ادراک مذهب کاتولیک می یابد که حضور خدا را در سراسر عالم تایید می کند و پیام شعر نیز چیزی جز نقل کلام الهی نیست. کلودل این اندیشه را در مجموعه هنر شاعری بیان می کند که مجموعه سه رساله است و از سنگین ترین و مهمترین آثار کلودل بشمار می آید .

  در نظر کلودل بدون کلام الهی سراسر طبیعت چیز بیهوده ای است. مجموعه پنج قصیده بزرگ که بهترین اثر تغزلی کلودل است، نیز این نظر را تایید کرده است. بدین طریق اصول آثار ادبی کلودل را ایمان مذهبی تشکیل داد است. شعر برای او قبل از هر چیز معرفت است و کلودل برحسب عامل ماقون طبیعت و روح عرفان به شعر خود قالب خاص می بخشد .

  ویژگی شعر او این است که وی شعری بسراید که در آن ابیات از وزن و قافیه آزاد است و توازن آن به دم فرو بردن و دم برآوردن و درازی و کوتاهی لحظه های تفکر بستگی می یابد .

  کلودل درباره آثار خود گفته است: “من مطلقا به ارزش ادبی آثارم صحه  نمی گذارم و هنگامی که یکی از صاحبنظران اولین بار به وسیله نمایشنامه های من به سوی خدا کشیده شد و چنین استنباط کرد که مذهب در همه آثار برتری دارد، مرا به این فکر انداخت که پس من بیهوده چیزی ننوشته ام. زیبائی ادبی آثار برایم همان اهمیتی را دارد که توجه به انجام دادن کار خوب برای هر کارگری. ” . وی به تاریخ ۲۳ فوریه ی ۱۹۵۵ در پاریس فرانسه دیده از جهان فرو بست .

  آثار پل کلودل

  • کفش اطلس
  • شهر
  • گروگان
  • داد و ستد
  • کله طلایی
  • شناخت شرق
  • پرنده سیاه در طلوع آفتاب
  • تقسیم ظهر
  • بشارتی که به مریم رسید
  • نان سفت
  • پدر تحقیر شده
  • هنر شاعری
  • پنج قصیده بزرگ

  شاید این مطالب رو هم در حوزه نویسندگی دوست داشته باشید

  آموزش نویسندگی
  صد رمان برتر جهان
  تبلیغ نویسی
  نامه عاشقانه
  دریافت شابک
  انشانویسی
  خاطره نویسی
  قصه کودکانه
  چاپ کتاب

  امتیاز بدی، من انرژی می گیرم.شاد باشید و پرانرژی دوست عزیز

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  0 پاسخ

  دیدگاهتان را بنویسید

  می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
  خیالتان راحت باشد :)

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *