دوفو

زندگینامه دو فو ، شاعر بلند آوازه ی چینی به سال ۷۱۲ میلادی در چین به دنیا آمده است .

دو فو  در عصری زاده شد که یکی از بزرگترین سلسله امپراتورهای چین یعنی سلسله تانگ در اوج قدرت بود اما بتدریج رو به ضعف رفت و دچار تیره روزی شد .

بیش از نیمی از مردم رفاه خود را از دست دادند و دو سوم خانه ها ویران کشت. بنابراین دو فو  در عصری نا آرام رشد کرد .

جز سال های کودکی هرگز بیش از دو سه سال در جائی قرار نگرفت .

دوفو

او که از خانواده کارمندان عالی رتبه بود و برای احراز مقامات مهم کشوری و در باری تربیتی رسمی و جدی بافته بود و در عین حال نمی توانست به محیط محدود شغل اداری قانع شود ، در پانزده سالگی به تنهائی به سفر پرداخت و سوار بر الاغ از سرزمین پهناور چین دیدن کرد و افق دید و دنیای شاعرانه ذهن خودرا وسعت بخشید ، در بیست و چهار سالگی به پایتخت باز گشت تا در امتحانات ورودی مشاغل مهم درباری شرکت کند و با وجود تبحر وسیع که بعد ها از آثارش نمودار است ، در امتحانات که بسیار جدی بود، شکست خورد، بی شک به سبب مناعت نخواست به مقامات دیگر سر فرود آورد، پس بار دیگر پایتخت را ترک کرد و به سفر پرداخت و سالهای مطبوعی را به شکار در دره ها و اسب سواری و تیراندازی و مطالعه آثار فلاسفه و شاعران گذراند .

سرانجام به هنگام مرگ پدر به خانه بازگشت تا سرپرستی خانواده ای را که دیگر ثروتی نداشت، بر عهده گیرد و با آنکه می توانست بنا ہر رسم خانوادگی شغلی کوچک در دربار بدست آورد، برادر کوچکتر را واداشت تا از مزایای این ارثیه بهره بر گیرد و خود آزادی در ادبیات را ترجیح داد ، با مشاغل گوناگون امرار معاش کرد و به سرودن شعر پرداخت .

اشعار این دوره شامل هجوها و انتقادهائی بود بر ضد اجحافات و فقر و اولین بار بود که در شعر چینی واقعیت غم انگیز زندگی با لحن تند و صریح آشکار می گشت .

مطلب پیشنهادی : نامه عاشقانه

حتی اشعار عامیانه سابق هرگز این گستاخی را نداشت که اغنیا را به تعدی و تجاوز به حقوق ملت متهم سازد . از ۷۵۵ عصیان و انقلاب در چین آغاز گشت، عصیانی که سالها کشور را در آتش و خون غرق کرد .

دو فو در این دوره شاعر بزرگ تیره روزیها و شکستها شد و در منظومه هائی مانند ندبه در کنار رودخانه وحشت جنگ و خرابی پایتخت را توصیف کرد و در منظومه ندبه درباره ولیعهد از سرنوشت غم انگیز خانواده سلطنتی یاد کرد .

سرانجام دو فو  که فکر اصلاحات بزرگ سیاسی را در سر می پروراند، از انقلاب و جنگهای داخلی سرخوردگی یافت و از سیاست کناره گیری کرد و باز به سیر و سیاحت و خلق آثار شاعرانه پرداخت .

آثار گوناگون او در قرون بعد با تفسیرهای فراوان در چندین جلد به نام دیوان و تفسیر اشعار دو فو  منتشر شد که از آثار مهم ادبیات چین بشمار می آید و شامل بیست جلد است که اشعار آن بر حسب تاریخ وقایع زندگی شاعر تنظیم یافته و به چهار دوره تقسیم می گردد :

منظومه های دوره اول حرارت و شور طبع جوانی شاعر را منعکس می کند و توجه او را به اصلاحات اجتماعی نشان می دهد. اشعار دوره دوم پرتلاش ترین دوره زندگی شاعر را در بر دارد و دو فو  با فصاحت و واقع بینی بسیار فقر، اندوه و خرابی ناشی از جنگ داخلی را وصف کرده، امپراتور را از وفاداری خود مطمئن ساخته و آرزوی برقراری نظم سابق را در دل پرورانده است .

منظومه های دوره سوم شامل قطعه های بسیار گوناگون است و در دوره ای سروده شده که شاعر نفرت زده از جنگ و اغتشاش فعالیتهای سیاسی را ترک کرده و به زندگی ساده پناه برده است . در اشعار این دوره مناظر پر جاذبه طبیعت و شکوه و زاری بر ویرانه های جنگ دیده می شود. منظومه های دوره چهارم شامل ششصد قطعه است مربوط به دوران پیری شاعر که به خاطرات گذشته باز می گردد ، از دوستان یاد می کند و بر دوره جوانی حسرت می خورد. آثار شاعرانه تونو در قله عظمت ادبیات چین جای دارد، سبک شعرش از ظرافت و زیبائی بسیار برخوردار است .

مطلب پیشنهادی : کلیپ انگیزشی

دو فو در قالب منظومه های کوتاه سنتی چین موضوعهای وسیعی گنجانده که از تنوع فراوان و واقع بینی بهره مند است . احساسهانی که در اشعار دو فو  بیان شده او را نمونه شاعر کمال مطلوب و شاگرد مکتب کنفوسیوس ساخته است ، چنانکه او را « شاعر مقدس » نامیده اند .

دو فو  نسبت به اجتماع احساس مسؤولیت می کند و خود را منعکس کننده آرزوهای ملت خویش می داند. درباره تیره روزی هموطنان و مصائبی که بر طبقه پائین اجتماع وارد شده، اشعار جانگدازی ساخته است مانند این منظومه ها : حاکم چی هاتو، حاکم تونگ کوان  بوده است که همگی اشعاری خطاب به حاکم در توصیه ها و مطالب پند آمیز و اخلاقی و مذهبی می باشند .

در قطعه جدایی زوجهای جوان ،  حال و جدائی زنی جوانی را در بامداد شب عروسی وصف می کند، بامدادی که شوهر به جنگ احضار شده است .

قطعه جدایی پیرمرد ، جدائی پیر مردی را از خانواده نشان می دهد که برای حراست برج و باروی شهر به مرز می رود و مطمئن است که دیگر باز نمی گردد . در این اشعار سفارش همسر پیرش که به او توصیه می کند از آذوقه و لباسش در طول راه مراقبت کند، بسیار هیجان انگیز است .

قطعه جدائی مردی بی خانمان سرباز جوانی را نشان میدهد که به طور معجزه آسایی از جنگ گریخته ، به جستجوی خانه خویش می رود و پس از تلاش بسیار خانه را ویران و بدون سقف و خالی از سکنه می یابد و به مأموری که او را یافته و می خواهد به جنگ باز گرداند با لحنی مسخره آمیز تسلیم خود را اعلام می دارد .

قطعه اندیشه های من در سفر از پایتخت به فنگ سین قطعه بسیار جالب توجه و گیرایی است از سفر شاعر در سراسر کشور ویران شده از جنگ. دو فو  در زمانی می زیسته که شعر چینی در قرن طلائی خود بسر می برده و قواعد آن از دو قرن گذشته ثابت مانده و سرشار از تعبیر و صنعت کلام بوده است، اما نبوغ شعری دو فو  و تجربه هایش در عالم انسانی و مهر و عطوفتش به ملت ستمدیده ،  عظمت کشور و افتخار به تاریخ ملی، موجب شده است که وی شاعری اجتماعی و تاریخ نگار معرفی شود .

مطلب پیشنهادی : قانون جذب

وی اولین کسی است که از فراخی و درشت در قصرها که رعایا را به خاک سیاه می نشاند و موجب فساد شاهزادگان می گشت ، انتقاد می کند و راه تعلیم و تربیت و اخلاق را از طریق شعر بر مردم چین می سراید. وی به سال ۷۷۰ میلادی دنیا را برای همیشه بدرود گفت .

آثار دو فو 

  • دیوان دو فو

مروری بر آثار دو فو 

دو فو یکی از بزرگترین و تاریخ ساز ترین شاعران چین است . ادبیات چین به او بسیار وابسته است . مردم چین از او به عنوان یک تاریخ ساز و افتخار ملی یاد می کنند . در ادامه یکی از اشعار او را با هم مطالعه می کنیم :

امشب ماه در فوچو می‎درخشد،

احتمالاً همسرم به تنهایی از پشت پنجره به آن می‎نگرد.

اما من دور از فرزندانم، تنها به آن‌ها فکر می‎کنم،

آن‎ها کودک هستند و نبود مرا متوجه نمی‎شوند

 و زمانی را که در « چانگ آن » می‎گذراندیم را به‎خاطر نمی‎آورند.

گیسوان شناورش، بوی عطر غبار مه را به خود گرفته‌اند،

و بازوان سفیدش در این شب مهتابی یخ زده‎اند،

چه زمانی من و او با هم از پنجره‎ای باز به بیرون نگاه کنیم،

تا نور ماه اشک‎هایمان را خشک کند؟

در زیر نور ماه به برادرانم فکر می‎کنم

طبل‎های ارتش مانع سفر مردم می‌‌‌‏شوند.

در پاییز، صدای غاز را هم می‎توان از مرزهای سرزمین شنید.

از امشب تا همیشه، شبنم‎ها یخ می‎زنند.

به‎نظر می‎رسد نور ماه در زادگاهم درخشان‎تر است.

همه‎ی برادرانم از یک‎دیگر دور شده‎اند،

به هیچ طریقی نمی‎توان فهمید که آیا زنده‎اند یا مرده.

نامه‎هایی که برای آن‎ها فرستادیم به دست آن‎ها نرسیده است.

جنگ هنوز ادامه دارد .

شاید این مطالب رو هم در حوزه نویسندگی دوست داشته باشید

آموزش نویسندگی
صد رمان برتر جهان
تبلیغ نویسی
نامه عاشقانه
دریافت شابک
انشانویسی
خاطره نویسی
قصه کودکانه
چاپ کتاب

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *